Varstvo podatkov
Hvala za vaše zanimanje za naše podjetje. Varstvo podatkov je pri upravljanju podjetja Uniflax d.o.o. pri upravljanju spletnega mesta Uniflax d.o.o. posebno prednostna naloga. Nakupovanje je v bistvu mogoče brez navedbe osebnih podatkov. Če pa želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, preko našega spletnega mesta uporabljati posebne storitve našega podjetja, bo morda treba obdelati osebne podatke. Če je obdelava osebnih podatkov nujna in za takšno obdelavo ni pravne podlage, običajno pridobimo soglasje zadevne osebe.

Obdelava osebnih podatkov, na primer ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se vedno izvaja v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in v skladu s predpisi za Uniflax d.o.o. veljavne predpise o varstvu podatkov za posamezne države. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje obveščati javnost o vrsti, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obveščeni o svojih pravicah s to izjavo o varstvu podatkov.

Podjetje Uniflax d.o.o. je kot upravljavec izvedel številne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev čim popolnejše zaščite osebnih podatkov, ki se obdelujejo na tem spletnem mestu. Kljub temu ima lahko internetni prenos podatkov na splošno varnostne vrzeli, tako da absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zaradi tega nam lahko vsaka zadevna oseba prosto posreduje osebne podatke na druge načine, na primer po telefonu.

1.Definicije
Izjava o varstvu podatkov podjetja Uniflax d.o.o. temelji na izrazih, ki jih je evropski zakonodajalec uporabljal za direktive in uredbe, ko je bila sprejeta Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov mora biti lahko berljiva in razumljiva za javnost, pa tudi za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej razložiti uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu podatkov uporabljamo naslednje izraze:

a) osebni podatki
Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (v nadaljnjem besedilu "na katerega se nanašajo osebni podatki"). Za določljivo se šteje fizična oseba, ki neposredno ali posredno, zlasti z dodelitvijo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, lokacijski podatki, spletni identifikator ali ena ali več posebnih značilnosti, ki izražajo fizične, fiziološke, je mogoče identificirati genetsko, psihološko, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

b) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsaka identificirana ali določljiva fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje oseba, odgovorna za obdelavo.

c) obdelava
Obdelava je vsak postopek, ki se izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov ali brez njih ali katere koli takšne serije procesov v zvezi z osebnimi podatki, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, naročanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, branje, poizvedovanje, uporaba, razkritje prek prenos, distribucija ali katera koli druga oblika zagotavljanja, primerjave ali povezovanja, omejevanja, izbrisa ali uničenja.

d) Omejitev obdelave
Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejevanja njihove nadaljnje obdelave.

e) Profiliranje
Profiliranje je vsaka vrsta avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki je sestavljena iz uporabe teh osebnih podatkov za vrednotenje določenih osebnih vidikov, ki se nanašajo na fizično osebo, zlasti vidikov, ki se nanašajo na delovno uspešnost, ekonomsko stanje, zdravje, osebno analizo ali napovedovanje preferenc, interesov. , zanesljivost, obnašanje, kraj bivanja ali preselitev te fizične osebe.

f) psevdonimizacija
Psevdonimizacija je obdelava osebnih podatkov na način, pri katerem osebnih podatkov ni več mogoče dodeliti določenemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki brez uporabe dodatnih informacij, pod pogojem, da so te dodatne informacije shranjene ločeno in je predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotavljajo da osebnih podatkov ni mogoče dodeliti določeni ali določljivi fizični osebi.

g) Krmilnik 
Odgovorna oseba oziroma odgovorna oseba za obdelavo je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi odloča o namenu in sredstvu obdelave osebnih podatkov. Če so namene in sredstva te obdelave določeni s pravom Unije ali pravom držav članic, se lahko določi odgovorna oseba ali posebna merila za njeno imenovanje v skladu s pravom Unije ali pravom držav članic.

h) Procesorji
Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu odgovorne osebe.

i) Prejemnik
Prejemnik je fizična ali pravna oseba, organ, ustanova ali drug organ, ki se mu posredujejo osebni podatki, ne glede na to, ali gre za tretjo osebo ali ne. Vendar se organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru posebne preiskave v skladu s pravom Unije ali pravom držav članic, ne štejejo za prejemnike.

j) tretja oseba
Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorna oseba, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo odgovorne osebe ali obdelovalca. .

k) soglasje
Privolitev je vsaka prostovoljna, ozaveščena in nedvoumna izjava o nameri, ki jo poda zadevna oseba za določen primer v obliki izjave ali drugega nedvoumnega pritrdilnega dejanja, s katerim zadevna oseba izkaže, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov.
2.Ime in naslov osebe, odgovorne za obdelavo
Odgovorna oseba v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki veljajo v državah članicah Evropske unije in drugih določb, ki so zaščitene narave, je:

Uniflax d.o.o.

Celovška cesta 69C

1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +38670158412

Elektronski naslov: uniflaxdoo@gmail.com

Spletno mesto: www.linenfriday.com

3.Piškotki
Podjetje Uniflax d.o.o. uporabite piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene in shranjene v računalniškem sistemu prek internetnega brskalnika.

Številna spletna mesta in strežniki uporabljajo piškotke. Številni piškotki vsebujejo tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator za piškotek. Sestavljen je iz niza znakov, prek katerih je mogoče spletne strani in strežnike dodeliti določenemu spletnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. To omogoča obiskanim spletnim mestom in strežnikom, da razlikujejo posamezni brskalnik zadevne osebe od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati prek edinstvenega ID-ja piškotka.

Z uporabo piškotkov Uniflax d.o.o. uporabnikom te spletne strani omogočiti uporabniku prijaznejše storitve, ki ne bi bile možne brez nastavitve piškotkov.

Z uporabo piškotka se lahko informacije in ponudbe na naši spletni strani optimizirajo v interesu uporabnika. Kot smo že omenili, nam piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnikov našega spletnega mesta. Namen tega priznanja je uporabnikom olajšati uporabo našega spletnega mesta. Uporabniku spletne strani, ki uporablja piškotke, na primer ni treba znova vnašati svojih dostopnih podatkov ob vsakem obisku spletne strani, ker to storita spletno mesto in piškotek, shranjen v uporabnikovem računalniškem sistemu. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina s piškotkom zapomni artikle, ki jih je kupec dal v virtualni nakupovalni voziček.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov s strani naše spletne strani z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Poleg tega lahko piškotke, ki so že nastavljeni, kadar koli izbrišete prek internetnega brskalnika ali drugih programov. To je mogoče v vseh običajnih internetnih brskalnikih. Če zadevna oseba deaktivira nastavitev piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku, morda vse funkcije našega spletnega mesta ne bodo v celoti uporabne.

4.Zbiranje splošnih podatkov in informacij
Spletna stran Uniflax d.o.o. zbira vrsto splošnih podatkov in informacij vsakič, ko do spletnega mesta dostopa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali avtomatiziran sistem. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v dnevniških datotekah strežnika. (1) uporabljene vrste in različice brskalnikov, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem za dostop, (3) spletno mesto, s katerega sistem za dostop doseže naše spletno mesto (tako imenovani napotitelj), (4) podspletna mesta, ki do katerih lahko dostopate prek sistema za dostop na našem spletnem mestu, je mogoče nadzorovati, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (IP naslov), (7) ponudnik internetnih storitev sistema za dostop in (8) druge podobne podatke in informacije, ki služijo za preprečevanje nevarnosti v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Ob uporabi teh splošnih podatkov in informacij Uniflax d.o.o. ni sklepov o zadevni osebi. Namesto tega so ti podatki potrebni za (1) pravilno zagotavljanje vsebine našega spletnega mesta, (2) optimizacijo vsebine našega spletnega mesta in oglaševanja zanj, (3) zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije. naše spletne strani in ( 4) organom pregona zagotoviti informacije, potrebne za kazenski pregon v primeru kibernetskega napada. Te anonimno zbrane podatke in informacije uporablja Uniflax d.o.o. zato po eni strani statistično in nadalje ovrednoteno z namenom povečanja varstva podatkov in varnosti podatkov v našem podjetju, da bi na koncu zagotovili optimalno raven zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki v strežniških dnevniških datotekah so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

5.Registracija na naši spletni strani
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima možnost registracije na spletni strani upravljavca z posredovanjem osebnih podatkov. Kateri osebni podatki se posredujejo osebi, odgovorni za obdelavo, izhaja iz ustrezne vnosne maske, ki se uporablja za registracijo. Osebne podatke, ki jih vnese posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zbira in hrani izključno za interno uporabo oseba, odgovorna za obdelavo, in za lastne namene. Oseba, odgovorna za obdelavo, lahko poskrbi, da se podatki posredujejo enemu ali več obdelovalcem, na primer ponudniku paketnih storitev, ki osebne podatke uporablja tudi izključno za interno uporabo, ki se pripisuje osebi, odgovorni za obdelavo.

Z registracijo na spletni strani osebe, odgovorne za obdelavo, se shranijo tudi IP naslov, ki ga je ponudnik internetnih storitev (ISP) dodelil zadevni osebi, datum in čas registracije. Ti podatki so shranjeni ob upoštevanju, da je to edini način, da preprečimo zlorabo naših storitev in po potrebi omogočimo preiskovanje kaznivih dejanj. V zvezi s tem je shranjevanje teh podatkov potrebno za zaščito osebe, odgovorne za obdelavo. Ti podatki se na splošno ne posredujejo tretjim osebam, razen če obstaja zakonska obveznost, da jih posredujejo naprej ali se uporabljajo za kazenski pregon.

Registracija posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s prostovoljnim posredovanjem osebnih podatkov omogoča upravljavcu podatkov, da posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ponudi vsebino ali storitve, ki jih je zaradi narave zadeve mogoče ponuditi samo registriranim uporabnikom. Registrirane osebe lahko kadar koli spremenijo osebne podatke, posredovane ob registraciji, ali jih v celoti izbrišejo iz baze podatkov osebe, ki je odgovorna za obdelavo.

Oseba, odgovorna za obdelavo, bo vsaki zadevni osebi na zahtevo kadar koli zagotovila informacije o tem, kateri osebni podatki so shranjeni o zadevni osebi. Poleg tega oseba, odgovorna za obdelavo, popravi ali izbriše osebne podatke na zahtevo ali nasvet zadevne osebe, pod pogojem, da ni zakonskih zahtev glede hrambe. V tem kontekstu so posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, na voljo vsi zaposleni osebe, odgovorne za obdelavo, kot kontaktne osebe.
6.Možnost kontakta preko spletne strani
Spletna stran Uniflax d.o.o. vsebuje informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem in neposredno komunikacijo z nami, kar vključuje tudi splošni naslov za tako imenovano elektronsko pošto (e-poštni naslov). Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, stopi v stik z osebo, odgovorno za obdelavo, po e-pošti ali kontaktnem obrazcu, se osebni podatki, ki jih posreduje posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, samodejno shranijo. Takšni osebni podatki, ki jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno posreduje osebi, odgovorni za obdelavo, se shranijo za namene obdelave ali stika s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam.

7.Rutinsko brisanje in blokiranje osebnih podatkov
Oseba, odgovorna za obdelavo, obdeluje in hrani osebne podatke posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena shranjevanja ali če je to določeno z evropskimi direktivami in uredbami ali drugim zakonodajalcem v zakonih ali predpisih, ki jih oseba, ki je odgovorna za obdelavo, je bila navedena.

Če namen hrambe ne velja več ali če poteče rok hrambe, ki ga predpisujejo evropske direktive in uredbe ali drug odgovorni zakonodajalec, bodo osebni podatki rutinsko blokirani ali izbrisani v skladu z zakonskimi določili.
8.Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

a) Pravica do potrditve

Vsaka zadevna oseba ima pravico, ki jo daje evropska direktiva in izdajatelj predpisov, da od osebe, odgovorne za obdelavo, zahteva potrditev, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanjo, obdelujejo. Če želi zadevna oseba izkoristiti to pravico do potrditve, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo.

b) Pravica do informacij

Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljuje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da kadar koli prejme brezplačne informacije o osebnih podatkih, shranjenih o njej, in kopijo teh podatkov od osebe, ki je odgovorna za obdelavo. Poleg tega evropske direktive in uredbe posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, dovoljujejo dostop do naslednjih informacij:
namene obdelave
kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo
Prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili osebni podatki razkriti ali se še razkrivajo, zlasti prejemnikom v tretjih državah ali mednarodnim organizacijam
če je mogoče, načrtovano trajanje, za katerega se bodo osebni podatki hranili ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega trajanja
obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov v zvezi z vami ali omejitve obdelave s strani odgovorne osebe ali pravice do ugovora tej obdelavi
pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
če se osebni podatki ne zbirajo od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov
obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem v skladu s členom 22(1) in (4) GDPR in - vsaj v teh primerih - smiselne informacije o vpleteni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih takšne obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico do informacij o tem, ali so bili osebni podatki posredovani tretji državi ali mednarodni organizaciji. V tem primeru ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, tudi pravico do informacij o ustreznih garancijah v zvezi s prenosom.

Če želi zadevna oseba uveljavljati to pravico do informacij, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo.

c) Pravica do popravka
Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo zagotavljajo evropske direktive in uredbe, zahtevati takojšen popravek napačnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo. Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ob upoštevanju namenov obdelave pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi z dodatno izjavo.

Če želi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljati to pravico do popravka, lahko kadar koli stopi v stik z uslužbencem osebe, ki je odgovorna za obdelavo.

d) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)
Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljujeta evropska direktiva in izdajatelj predpisov, da zahteva, da odgovorna oseba nemudoma izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, pod pogojem, da velja eden od naslednjih razlogov in v kolikor obdelava ni potrebna :

Osebni podatki so bili zbrani ali drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče svojo privolitev, na kateri je temeljila obdelava v skladu s členom 6(1)(a) GDPR ali členom 9(2)(a) GDPR, in ni druge pravne podlage za obdelavo.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu z 1. odstavkom 21. člena GDPR in za obdelavo ni prevladujočih legitimnih razlogov ali pa posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi v skladu z 21. odstavkom 21. člena GDPR a.
Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
Izbris osebnih podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti po pravu Unije ali zakonodaji držav članic, za katere je odgovorna oseba.
Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe, ki jih ponujamo v skladu s 8. odstavkom 1. GDPR.
Če velja eden od zgornjih razlogov in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva izbris osebnih podatkov, Uniflax d.o.o. so shranjeni

e) Pravica do omejitve obdelave
Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljuje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, zahtevati od upravljavca, da omeji obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, izpodbija pravilnost osebnih podatkov za obdobje, ki odgovorni osebi omogoča, da preveri pravilnost osebnih podatkov.
Obdelava je nezakonita, zadevna oseba zavrača izbris osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.
Odgovorna oseba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, ampak jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Zadevna oseba je vložila ugovor na obdelavo v skladu s členom 21(1) GDPR in še ni ugotovljeno, ali legitimni razlogi odgovorne osebe prevladajo nad razlogi zadevne osebe.
Če je eden od zgornjih pogojev izpolnjen in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva omejitev osebnih podatkov, Uniflax d.o.o. so shranjeni, želijo zahtevati, se lahko kadar koli obrnejo na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo. Zaposleni v podjetju Uniflax d.o.o. bo povzročila omejitev obdelave.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov
Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljuje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da prejme osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, ki jih je zadevna oseba posredovala odgovorni osebi, v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu. formatu. Prav tako imate pravico, da te podatke neovirano prenesete drugi odgovorni osebi s strani odgovorne osebe, ki so ji bili osebni podatki posredovani, pod pogojem, da obdelava temelji na privolitvi v skladu s 6. odstavkom 1. črka GDPR ali čl. 9. odstavek 2. črka DS-GVO ali na pogodbi v skladu s členom 6. odst. 1. črka b DS-GVO in se obdelava izvaja z uporabo avtomatiziranih postopkov, razen če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki je v javnem interesu ali poteka pri izvajanju uradnih pooblastil, ki so bile prenesene na odgovorno osebo.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20(1) GDPR pravico do posredovanja osebnih podatkov neposredno od ene odgovorne osebe drugi, če je to tehnično izvedljivo in če je to mogoče. ne vpliva na pravice in svoboščine drugih oseb.

Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko zadevna oseba kadar koli obrne na zaposlenega v Uniflax d.o.o. obrni se.

g) Pravica do ugovora
Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljuje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, kar temelji na 6. odstavku 1. črke e ali f DS- GVO se zgodi, da ugovarja. To velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb.

Podjetje Uniflax d.o.o. ne obdeluje več osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Če podjetje Uniflax d.o.o. osebnih podatkov za izvajanje direktne pošte, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov za namen takšnega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s tako direktno pošto. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja Uniflax d.o.o. obdelava za namene neposrednega trženja, Uniflax d.o.o. osebnih podatkov ne obdeluje več za te namene.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico iz razlogov, ki izhajajo iz njegovega posebnega položaja, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki jo izvaja Uniflax d.o.o. za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu s 89. odstavkom 1 GDPR, ugovarjati, razen če je taka obdelava potrebna za izpolnitev naloge v javnem interesu.

Za uveljavljanje pravice do ugovora lahkozadevna oseba neposredno obvesti vsakega zaposlenega v Uniflax d.o.o. ali se obrnite na drugega zaposlenega. Prav tako lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v zvezi z uporabo storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58/ES, uveljavlja svojo pravico do ugovora s pomočjo avtomatiziranih postopkov, v katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

h) avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno s profiliranjem
Vsaka oseba, na katero vpliva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljuje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da zanjo ne veljajo odločitve, ki temeljijo samo na avtomatizirani obdelavi – vključno s profiliranjem –, ki ima nanjo pravni učinek ali podobno pomembno vpliva, pod pogojem da odločitev (1) ni potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in odgovorno osebo ali (2) je dopustna na podlagi prava Unije ali države članice, ki velja za odgovorno osebo, in te zakonske določbe sprejmejo ustrezne ukrepe za varovanje pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali (3) se izvede z izrecnim soglasjem posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izvedbo pogodbe med posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov, ali (2) temelji na izrecnem soglasju posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, Uniflax d.o.o. ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter legitimnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z vsaj pravico do posredovanja osebe s strani odgovorne osebe, da izrazi svoje stališče in izpodbija odločitev .

Če želi zadevna oseba uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranimi odločitvami, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega osebe, odgovorne za obdelavo.

i) Pravica do preklica privolitve v skladu z zakonom o varstvu podatkov
Vsaka oseba, ki jo zadeva obdelava osebnih podatkov, ima pravico, ki jo podeljuje evropski zakonodajalec direktiv in uredb, da kadar koli prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

Če želi zadevna oseba uveljaviti svojo pravico do preklica privolitve, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega pri osebi, ki je odgovorna za obdelavo.

9.Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Facebooka
Oseba, odgovorna za obdelavo, ima na tem spletnem mestu integrirane komponente iz Facebooka. Facebook je socialno omrežje.

Socialno omrežje je družabno srečanje, ki deluje na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo in interakcijo v virtualnem prostoru. Socialno omrežje lahko služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali omogoča spletni skupnosti, da posreduje osebne informacije ali informacije, povezane s podjetjem. Facebook med drugim uporabnikom družbenega omrežja omogoča ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje fotografij in mreženje prek povpraševanja po prijateljstvu.

Operativno podjetje Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, živi zunaj ZDA ali Kanade, je oseba, odgovorna za obdelavo osebnih podatkov, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Vsakič, ko se prikliče ena od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja oseba, odgovorna za obdelavo in v katero je integrirana komponenta Facebook (vtičnik Facebook), se spletni brskalnik na informacijskem sistemu osebe zadevna komponenta Facebook samodejno aktivira zadevna komponenta Facebook, povzroči, da se s Facebooka prenese predstavitev ustrezne komponente Facebook. Celoten pregled vseh vtičnikov za Facebook lahko najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Kot del tega tehničnega postopka Facebook prejme informacije o tem, katero specifično podstran našega spletnega mesta obiskuje zadevna oseba.

Če je zadevna oseba hkrati prijavljena v Facebook, Facebook prepozna, katero specifično podstran našega spletnega mesta zadevna oseba obišče z vsakim obiskom naše spletne strani s strani zadevne osebe in za celotno trajanje njenega bivanja na našem spletnem mestu. . Te podatke zbira komponenta Facebook in jih Facebook dodeli ustreznemu Facebook računu osebe, ki jo zadeva. Če zadevna oseba aktivira enega od gumbov Facebook, ki je vgrajen na naši spletni strani, na primer gumb »Všeč mi je«, ali če zadevna oseba komentira, Facebook te podatke dodeli osebnemu Facebook uporabniškemu računu zadevne osebe in te osebne podatke shrani.

Facebook prek komponente Facebook vedno prejme informacije, da je zadevna oseba obiskala naše spletno mesto, če je zadevna oseba hkrati z dostopom do našega spletnega mesta prijavljena v Facebook; to se zgodi ne glede na to, ali zadevna oseba klikne Facebook komponento ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se te informacije posredujejo Facebooku, lahko prepreči prenos tako, da se odjavi iz svojega Facebook računa, preden pokliče našo spletno stran.

Smernica o podatkih, ki jo je objavil Facebook in je na voljo na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zagotavlja informacije o zbiranju, obdelavi in ​​uporabi osebnih podatkov s strani Facebooka. Pojasnjuje tudi, katere možnosti nastavitev ponuja Facebook za zaščito zasebnosti zadevne osebe. Poleg tega so na voljo različne aplikacije, ki omogočajo zatiranje prenosa podatkov na Facebook. Takšne aplikacije lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uporabi za preprečevanje prenosa podatkov na Facebook.

10.Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi storitve Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)
Oseba, odgovorna za obdelavo, je na to spletno mesto integrirala komponento Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Google Analytics je storitev spletne analize. Spletna analiza je zbiranje, zbiranje in vrednotenje podatkov o vedenju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o spletnem mestu, s katerega je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prišel na spletno mesto (t.i. referrer), na katere podstrani spletne strani je bil dostopen oziroma kako pogosto in kako dolgo je bila podstran je bilo gledano. Spletna analiza se uporablja predvsem za optimizacijo spletne strani in za analizo stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Upravljavec komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Oseba, odgovorna za obdelavo, uporablja dodatek "_gat._anonymizeIp" za spletno analizo prek Google Analytics. S tem dodatkom Google skrajša in anonimizira IP naslov internetne povezave zadevne osebe, če se do naših spletnih strani dostopa iz države članice Evropske unije ali druge podpisnice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen komponente Google Analytics je analizirati tok obiskovalcev našega spletnega mesta. Google pridobljene podatke in informacije uporablja med drugim za ocenjevanje uporabe našega spletnega mesta, za sestavljanje spletnih poročil za nas, ki prikazujejo dejavnosti na našem spletnem mestu, in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo našega spletnega mesta.

Google Analytics postavi piškotek v sistem informacijske tehnologije zadevne osebe. Kaj so piškotki, je bilo že pojasnjeno zgoraj. Z nastavitvijo piškotka je Googlu omogočeno, da analizira uporabo našega spletnega mesta. Vsakič, ko se prikliče ena od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja oseba, odgovorna za obdelavo in v katero je integrirana komponenta Google Analytics, se samodejno sproži spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe. ustrezna komponenta Google Analytics Za prenos podatkov Googlu za namene spletne analize. V okviru tega tehničnega postopka Google pridobi znanje o osebnih podatkih, kot je IP naslov zadevne osebe, ki jih Google med drugim uporablja za sledenje izvora obiskovalcev in klikov ter posledično omogočanje obračunavanja provizij.

Piškotek se uporablja za shranjevanje osebnih podatkov, kot so čas dostopa, lokacija, s katere je bil opravljen dostop, in pogostost obiskov naše spletne strani s strani zadevne osebe. Vsakič, ko obiščete našo spletno stran, se ti osebni podatki, vključno z naslovom IP internetne povezave, ki jo uporablja zadevna oseba, posredujejo Googlu v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke Google hrani v Združenih državah Amerike. Google lahko te osebne podatke, zbrane s tehničnim postopkom, posreduje tretjim osebam.

Zadevna oseba lahko kadar koli prepreči nastavitev piškotkov s strani naše spletne strani, kot je že prikazano zgoraj, z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku in tako trajno ugovarja nastavitvi piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega internetnega brskalnika bi Googlu preprečila tudi nastavitev piškotka v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je že nastavil Google Analytics, kadar koli izbrišete prek internetnega brskalnika ali drugih programov.

Poleg tega ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, možnost ugovarjati zbiranju podatkov, ki jih ustvari Google Analytics, v zvezi z uporabo tega spletnega mesta in obdelavo teh podatkov s strani Googla in to preprečiti. Za to mora zadevna oseba prenesti in namestiti dodatek za brskalnik na povezavi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ta dodatek za brskalnik obvešča Google Analytics prek JavaScripta, da v Google Analytics ni dovoljeno posredovati nobenih podatkov ali informacij o obiskih spletnih mest. Namestitvi dodatka za brskalnik Google nasprotuje. Če je sistem informacijske tehnologije zadevne osebe pozneje izbrisan, formatiran ali ponovno nameščen, mora zadevna oseba znova namestiti dodatek brskalnika, da deaktivira Google Analytics. Razen če to Dodatek za brskalnik odstrani ali deaktivira zadevna oseba ali druga oseba, ki jo je mogoče pripisati njenemu vplivu, obstaja možnost ponovne namestitve ali ponovne aktivacije dodatka za brskalnik.

Dodatne informacije in veljavne Googlove predpise o varstvu podatkov najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in na http://www.google.com/analytics/terms/de. html. Google Analytics je podrobneje razložen na tej povezavi https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12.Določbe o varstvu podatkov o uporabi in uporabi Instagrama
Krmilnik ima na tem spletnem mestu integrirane komponente storitve Instagram. Instagram je storitev, ki velja za avdiovizualno platformo in uporabnikom omogoča izmenjavo fotografij in videoposnetkov ter razširjanje teh podatkov v drugih družbenih omrežjih.

Operativno podjetje za storitve Instagrama je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, ZDA.

Vsakič, ko se dostopa do ene od posameznih strani tega spletnega mesta, ki jo upravlja oseba, odgovorna za obdelavo in v katero je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), se samodejno vključi spletni brskalnik v sistemu informacijske tehnologije zadevne osebe. zamenjana z ustrezno komponento Instagram povzroči, da se predstavitev ustrezne komponente prenese z Instagrama. Kot del tega tehničnega postopka Instagram prejme informacije o tem, katero posebno podstran našega spletnega mesta obišče zadevna oseba.

Če je zadevna oseba hkrati prijavljena v Instagram, Instagram prepozna, katero posebno podstran zadevna oseba obišče z vsakim obiskom naše spletne strani s strani zadevne osebe in ves čas njenega bivanja na našem spletnem mestu. Te podatke zbira komponenta Instagram in jih dodeli ustreznemu Instagram računu zadevne osebe. Če zadevna oseba klikne enega od gumbov Instagrama, ki je integriran na našem spletnem mestu, se preneseni podatki in informacije dodelijo osebnemu Instagram uporabniškemu računu zadevne osebe ter jih Instagram shrani in obdeluje.

Instagram prek komponente Instagram vedno prejme informacije, da je zadevna oseba obiskala naše spletno mesto, če je zadevna oseba hkrati z dostopom do našega spletnega mesta prijavljena v Instagram; to se zgodi ne glede na to, ali zadevna oseba klikne na komponento Instagrama ali ne. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne želi, da se te informacije posredujejo Instagramu, lahko prepreči prenos tako, da se pred obiskom našega spletnega mesta odjavi iz svojega Instagram računa.

Dodatne informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov v Instagramu so na voljo na https://help.instagram.com/155833707900388 in https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

13.Način plačila: določbe o varstvu podatkov za PayPal kot plačilno sredstvo
Oseba, odgovorna za obdelavo, ima na tem spletnem mestu integrirane komponente iz PayPala. PayPal je ponudnik spletnih plačilnih storitev. Plačila se obdelujejo preko tako imenovanih računov PayPal, ki so virtualni zasebni ali poslovni računi. PayPal ponuja tudi možnost obdelave virtualnih plačil s kreditnimi karticami, če uporabnik nima PayPal računa. PayPal račun se upravlja preko elektronskega naslova, zato ni klasične številke računa. PayPal omogoča sprožitev spletnih plačil tretjim osebam ali prejemanje plačil. PayPal deluje tudi kot skrbnik in ponuja storitve zaščite kupcev.

Evropska operativna družba PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Če zadevna oseba med postopkom naročanja izbere "PayPal" kot možnost plačila v naši spletni trgovini, se podatki zadevne osebe samodejno prenesejo na PayPal. Z izbiro te možnosti plačila zadevna oseba soglaša s prenosom osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačil.

Osebni podatki, ki se prenašajo na PayPal, so običajno ime, priimek, naslov, elektronski naslov, IP naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, ki so potrebni za obdelavo plačil. Za obdelavo kupoprodajne pogodbe so potrebni tudi osebni podatki v zvezi z ustreznim naročilom.

Namen posredovanja podatkov je obdelava plačil in preprečevanje goljufij. Oseba, odgovorna za obdelavo, bo osebne podatke posredovala PayPal-u, zlasti če obstaja legitimen interes za prenos. Osebne podatke, ki si jih izmenjujeta PayPal in oseba, odgovorna za obdelavo, lahko PayPal posreduje kreditnim agencijam. Namen tega prenosa je preveriti vašo identiteto in kreditno sposobnost.

PayPal lahko posreduje osebne podatke povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali če se podatki obdelujejo v imenu podjetja.

Zadevna oseba ima možnost, da kadar koli prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov v zvezi s PayPalom. Preklic ne vpliva na osebne podatke, ki jih je treba obdelati, uporabiti ali posredovati za (pogodbeno) obdelavo plačil.

Trenutne predpise o varstvu podatkov PayPal najdete na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
14.14.Način plačila: Določbe o varstvu podatkov za Sofortüberweisung kot plačilno sredstvo
Oseba, odgovorna za obdelavo, ima integrirane komponente Sofortüberweisung na tem spletnem mestu. Sofortüberweisung je plačilna storitev, ki omogoča brezgotovinsko plačevanje izdelkov in storitev na internetu. Sofortüberweisung je tehnični postopek, s katerim spletni trgovec takoj prejme potrdilo o plačilu. To omogoča prodajalcu, da dostavi blago, storitve ali prenose kupcu takoj po oddaji naročila.

Operativna družba Sofortüberweisunga je SOFORT GmbH, Fußbergstrasse 1, 82131 Gauting, Nemčija.

Če zadevna oseba med postopkom naročanja v naši spletni trgovini izbere "Sofortüberweisung" kot možnost plačila, bodo podatki zadevne osebe samodejno posredovani Sofortüberweisungu. Z izbiro te možnosti plačila zadevna oseba soglaša s prenosom osebnih podatkov, potrebnih za obdelavo plačil.

Pri obdelavi nakupa preko Sofortüberweisung kupec posreduje PIN in TAN podjetju Sofort GmbH. Sofortüberweisung nato izvede prenos k spletnemu prodajalcu po tehničnem pregledu stanja na računu in pridobitvi nadaljnjih podatkov za preverjanje kritja računa. Spletni prodajalec je nato samodejno obveščen o izvedbi finančne transakcije.

Osebni podatki, ki se izmenjujejo s Sofortüberweisung, so ime, priimek, naslov, elektronski naslov, IP naslov, telefonska številka, številka mobilnega telefona ali drugi podatki, ki so potrebni za obdelavo plačil. Namen posredovanja podatkov je obdelava plačil in preprečevanje goljufij. Oseba, odgovorna za obdelavo, bo družbi Sofortüberweisung posredovala druge osebne podatke, tudi če obstaja legitimen interes za prenos. Osebne podatke, ki si jih izmenjata Sofortüberweisung in oseba, odgovorna za obdelavo, lahko Sofortüberweisung posreduje kreditnim agencijam. Namen tega prenosa je preveriti vašo identiteto in kreditno sposobnost.

Sofortüberweisung lahko posreduje osebne podatke povezanim podjetjem in ponudnikom storitev ali podizvajalcem, če je to potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti ali če se podatki obdelujejo v imenu stranke.

Zadevna oseba ima možnost, da zoper Sofortüberweisung kadar koli prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Preklic ne vpliva na osebne podatke, ki jih je treba obdelati, uporabiti ali posredovati za (pogodbeno) obdelavo plačil.

Veljavne določbe o varstvu podatkov družbe Sofortüberweisung so na voljo na https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

15.Pravna podlaga za obdelavo
6. člen GDPR služi našemu podjetju kot pravna podlaga za postopke obdelave, za katere pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kot je na primer pri postopkih obdelave, ki so potrebni za dostavo blaga ali opravljanje drugih storitev ali nadomestilo, obdelava temelji na členu 6 I, točka b GDPR. Enako velja za takšne postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Če za naše podjetje velja zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, obdelava temelji na členu 6 I, točka c GDPR. V redkih primerih bo morda treba obdelati osebne podatke za zaščito vitalnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. Tako bi bilo na primer, če bi bil obiskovalec našega podjetja poškodovan in bi morali njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. Potem bi obdelava temeljila na členu 6 I lit.d GDPR. Navsezadnje bi lahko postopki obdelave temeljili na členu 6 I, točka f GDPR. Postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od prej omenjenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe, pod pogojem, da so interesi, temeljne pravice in svoboščine zadevne osebe ne prevladajo. Takšne postopke obdelave imamo še posebej dovoljeno, ker jih je evropski zakonodajalec posebej omenil. V zvezi s tem je menil, da je mogoče domnevati o legitimnem interesu, če je zadevna oseba stranka odgovorne osebe (47. stavek 2. GDPR).

16.Zakoniti interesi pri obdelavi, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba
Če obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6 I lit.f GDPR, je naš zakoniti interes vodenje naših poslovnih dejavnosti v korist vseh naših zaposlenih in naših delničarjev.

17.Trajanje, za katerega se hranijo osebni podatki
Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku roka se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, pod pogojem, da ni več potrebno izpolniti ali skleniti pogodbe.

18.Zakonske ali pogodbene določbe za zagotavljanje osebnih podatkov;
Potreba po sklenitvi pogodbe; Obveznost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da zagotovi osebne podatke; možne posledice neoskrbe
Pojasnjujemo vam, da posredovanje osebnih podatkov delno zahteva zakon (npr. davčni predpisi) ali pa lahko izhaja iz pogodbenih predpisov (npr. podatki o pogodbenem partnerju). Za sklenitev pogodbe je včasih potrebno, da nam posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, posreduje osebne podatke, ki jih moramo naknadno obdelati. Na primer, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nam je dolžan posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njimi sklene pogodbo. Neposredovanje osebnih podatkov bi pomenilo, da pogodbe z zadevno osebo ne bi bilo mogoče skleniti. Preden zadevna oseba posreduje osebne podatke, se mora zadevna oseba obrniti na enega od naših zaposlenih. Naš zaposleni zadevni osebi za vsak primer posebej pojasni, ali je posredovanje osebnih podatkov zahtevano po zakonu ali pogodbi ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost posredovanja osebnih podatkov in kaj posledice neposredovanja osebnih podatkov.

19.Obstoj avtomatiziranega odločanja
Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo samodejnega odločanja ali profiliranja.

To izjavo o varstvu podatkov je ustvaril generator izjave o varstvu podatkov DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, ki deluje kot zunanji uradnik za varstvo podatkov v Würzburgu, v sodelovanju z odvetnikom za IT in varstvo podatkov Christianom Solmeckejem.